เป้าหมายหลัก

week9


 6 กรกฎาคม 2558
วันจันทร์สังเกตุกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นม.1  ให้พี่ม.1 กลับมาอยู่กับตัวเอง พูดคุยเรื่องการทิ้งขยะการคัดแยกขยะวิชาภาษาอังกฤษครูอุ้มให้นักเรียนต่อคำศัพท์เป็นกลุ่มโดยให้นักเรียนเลือกตัวอักษรมาต่อกันตามคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้ หลังจากนั้นให้พี่ๆม.1  ทำม้ากระโด้กสสสล
คิดกิจกรรมที่ทำกับพี่ม.2 ร่วมกับครูอาท

7 กรกฎาคม 2558
ทำกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ม.1 กิจกรรมสร้างสะพานจากเรื่องเล่า และเตรียมอุปกรณ์ ในกิจกรรมที่จะพานักเรียนชันม.2 ทำ ตัดกิ่งมะนาว เตรียมดิน ช่วงบ่าย ทำกิจกรรม Body Scan กับพี่ม.3 วิชาทักษะชีวิตของพี่ม.2 ทำกิจกรรมการขยายพันธุ์มะนาวโดยวิธีการควบแน่น โดยเริ่มจากการสร้างแรงให้พี่ๆม.2 ดูคลิปวิดิโอการขยายพันธุ์หลังจากนั้นให้พี่ม.2 ลงมือปฎิบัติจริงโดยให้นักเรียนทำเป็นคู่กัน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกกิ่งมะนาว ตัดกิ่ง การชำใส่แก้ว และครอบแก้วโยใช้ถุงพลาสติกและใช้ยางรัด และเขียนลงวันที่การทดลอง เมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียน เขียนสรุปงานสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ลงในกระดาษ A4

8 กรกฎคม 2558
ทำกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ม.3 กิจกรรมสร้างสะพานจากเรื่องเล่า ให้นักเรียนสร้างสะพานโดยใช้หลอดและด้ายไหมพรม  ช่วยเหลืองานในชั้นเรียนม.1 ช่วงบ่ายทำกิจกรรม Body scan กับพี่ม.2 ช่วยเหลืองานในชั้นเรียนม.1  หลังเลิกเรียนเข้าร่วมประชุมกับครูมัธยม แจ้งความคืบหน้ารายละเอียดของแต่ละชั้นเรียน และแจ้งเรื่องนักเรียนชายชั้นม.1 นอนบ้านมัธยม
9 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมเวรหน้าประตูในตอนเช้า และร่วมแสดงละครกับนักศึกษาฝึกสอนเรื่องขยะ คาบวิชาภาษาอังกฤษมีพี่บูมและพี่บิวมาร่วมทำกิจกรรมกับพี่ม.1 สอบถามเรื่องต่างๆการใช้ชีวิตการเรียนในต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน พี่บูมพี่บิว พาทำกิจกรรมอธิบายลักษณะของเพื่อนแต่ละคน เลือกโดยการจับฉลาก อธิบายลักษณะของเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ สามคำใบ้ วิชา PBL พี่ๆม.1 ได้ผ่าตัดปลา เรียนรู้ระบบโครงสร้างปลา อวัยวะภายในของปลา และส่องอวัยวะต่างๆของปลาโดยใช้กล้องจุลทัศน์ หลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปลงในกระดาษ โดยการวาดภาพอวัยวะภายนอกและภายในของปลา เขียนอธิบายและแสดงรายละเอียด พร้อมทั้งวาดภาพเปรียบเทียบกับอวัยวะของคน ภาคบ่าย Body scan กับพี่ม.3 โดยอ่านหนังสือถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า ฟัง ช่วงบ่าย ฟังคุณพ่อพี่ออสตินมาให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดิโอ
พร้อมทั้งเขียนแผนการทำกิจกรรมกับพี่ม.3 ที่จะทำในวันศุกร์  และสังเกตุ Home room ของชั้นม.2

10 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมสัเกตุจิตศึกษาพี่ม.1 ครูป้อมให้พี่ทำความสะอาดบริเวณบ้านและ ให้พี่ๆจับคู่และวาสะเก็ตภาพที่เราเห็นลงในกระดาษ วิชาทักษะชีวิตพี่ๆแต่ละกลุ่มได้ทำม้ากระโดก เขียนแผนการทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับพี่ม.3 และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม ช่วงบ่ายสังเกตุ Body scan พี่ม.1 วิชาทักษะชีวิตของพี่ม.3 ร่วมกันสอนกิจกรรม การชำต้นไม้ร่วมกับครูอาท สร้างแรงโดยการเปิดวิดิโอให้พี่ๆได้ดู และสอบถามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปที่พี่ๆได้ดู หลังจากนั้นได้พูดคุยสอบถามพื้นฐานการวิธีการชำต้นไม้ของพี่ๆแต่ละคน และให้พี่ๆทำกิจกรรมที่ครูอ้อยและครูอาทได้เตรียมมา โดยให้กระถางพี่ๆคนละ 2 ใบ  โดยให้เลือกชำต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านมัธยม  โดยพี่ๆเลือกชำต้นไม้ เช่น อ้อย โกสน โหรพา หว่านหางจระเข้ แมงลัก หว่านกาบหอย ไม้ประดับต่างๆ หลังจากที่ทำกิจกรรมการชำต้นไม้เสร็จ พี่ๆได้สะท้อนตัวเองในกิจกรรมที่ครูพาทำ พี่ๆบางคนสะท้อน ยังทำงานไม่ตรงเวลาต้องมาเร่งงานในช่วงระยะใก้หมดเวลา และในเวลาทำงานยังหยอกล้อกันกับเพื่อน และให้พี่ๆสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นการบ้าน ช่วงพิธีชาได้สังเกตุพิธีชากับพี่ม.3 ช่วงเย็น มีกิจกรรมนอนบ้านมัธยมของพี่ม.1 ได้พาพี่ๆไปเก็บผักรอบบริเวณโรงเรียน และ ทำอาหารทานเองจากสิ่งที่พี่ๆได้หามาจากบริเวณรอบๆโรงเรียน  ร่วมกิจกรรมในตอนเย็น และนอนบ้านมัธยมร่วมกับพี่ๆ และครูมัธยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น