เป้าหมายหลัก

week58 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษาโดยครูอ้อย กิจกรรมประกอบภาพจากวัสดุธรรมชาติที่ครูได้เตรียมให้ ตั้งชื่อภาพและเล่าเรื่องราวที่เราได้ประกอบภาพเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เขียนลงในกระดาษและถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟัง นักเรียนมีความสนใจในการทำกิจกรรม แต่ในช่วงที่ส่งของจะมีนักเรียนบางคนที่คุยกัน วิชาภาษาไทย นักเรียนได้อ่านบทความ เรื่องเมื่อคุณตาคุณยายยังเล็ก ตอน สัมมาคาระวะ หลังจากนั้นนักเรียนได้สรุปความจากเรื่องที่นักเรียนได้อ่าน แชร์กับเพื่อนๆ วิชาดนตรีนักเรียนได้แต่งเพลงเอง ช่วงบ่ายวิชา PBL นักเรียนได้หาข้อมูลการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นสิงคโปร์ เส้น พร้อมทั้งอธิบายและเขียนในแผ่นชาร์ตเป็นกลุ่ม
9 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษาโดยครูอ้อย พับกระดาษหรือฉีกกระดาษ และนำเสนอผ่านสิ่งที่ตัวเองได้ทำขึ้น PBLในช่วงเช้า นักเรียนได้นำเสนองานที่ทำค้างจากเมื่อวานเป็นกลุ่ม แล้วนำข้อมูลที่เพื่อนได้นำเสนอมาทำเป็นแผนที่ความคิด ช่วงบ่าย วิชาPBL ค้นหาข้อมูลการถนอมอาหาร สรุปเป็นการ์ตูนช่องและมีนักเรียน 1 กลุ่มที่ได้ลงมือทำสิงคโปร์ร่วมกับผู้ปกครองอาสา หลังจากที่ทำเสร็จนักเรียน กลับมาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งวันนักเรียนกลุ่มทำสิงคโปร์ได้แชร์ให้เพื่อนๆในห้องได้ฟังถึงวิธีการทำและปัญหาที่พบในการทำสิงคโปร์หลังจากนั้น  ผู้ปกครองอาสา คุณครูและนักเรียน ได้ร่วมกันรับประทานสิงคโปร์ ในพิธีนมก่อนเลิกเรียน
10 มิถุนายน 2558
ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว พี่ใบเตยมาโรงเรียนแต่ไม่ยอมเข้าเรียน เนื่องจากโกรธให้คุณแม่ กิจกรรมจิตศึกษาร้อยมาลัยดอกเข็มมอบให้กับคนที่เราอยากมอบให้ Bar หลังจากทำกิจกรรมกับครูต๋อย ครูฟ้า สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ กิจกรรมต้องมีเรื่องนำที่น่าสนใจจึงจะทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรม  เรื่องน้ำเสียงการเล่าเรื่องต้องมีความหน้าฟังมากกว่านี้   วิชาภาษาไทยครูแป้ง ให้นักเรียนเขียนคำตามคำบอก  20 คำ หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกคำเหล่านั้นจำนวน 1 คำ มาวาดรูปแต่งเรื่องราวประกอบภาพ วิชาอังกฤษ ครูสังข์มีคำศัพท์มาให้นักเรียนได้อ่าน เป็นบัตรคำและแปลความหมาย ช่วงบ่าย Body scan นักเรียนให้ความร่วมมือดีเนื่องจากมีครูฟ้าอยู่ในห้อง วิชา PBL กลุ่มก๋วยเตี๋ยว นักเรียนและผู้ปกครองอาสาช่วยกันเตรียมเครื่องปรุง ต่างๆทำเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำซุป และเส้นก๋วยเตี๋ยว แต่การทำเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้ มีอุปสรรค คือ เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเส้น แข็งมากเกินไป หลังจากที่ทำเสร็จ นักเรียน ครูและผู้ปกครองอาสาได้กินก๋วยเตี๋ยวร่วมกัน ได้แบ่งปันให้กับนักเรียนชั้นอื่นด้วย
11 มิถุนาย 2558
ช่วงเช้าเวรหน้าประตูเข้าเวรสายเนื่องจาก พานักเรียนไปล้างหม้อ กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้นักเรียนได้เดินสำรวจบริเวรหลังโรงเรียน  ได้เก็บลูกกระท้อนที่สุกมาแช่เกลือกินในตอนบ่าย วิชาภาษาไทย นักเรียนได้เรียนรู้ ตัวอักษรคำย่อ นักเรียนได้ยกตัวอย่างคำย่อนำมาทำอะไรได้บ้าง เช่น แต่งนิทาน บันทึกข้อมูล แต่งประโยค สังเกตุได้ว่านักเรียนช่วยกันตอบอย่างกระตือรือร้น จากนั้นนักเรียนได้หาความหมายของอักษรย่อคืออะไร เราจะนำไปใช้ได้อย่างไร คำย่อที่เราพบในชีวิตประจำวันที่พบมากที่สุดคือออะไรนักเรียนช่วยกันขมวดความคิด วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้ดูภาพยนต์ซับอังกฤษ หลังจากนั้นได้ดูแลพี่เนยพี่วิว พี่เนยไม่สบายปวดหัวจึงพาไปนอนพักที่ห้องสื่อ พี่วิวได้ทำการบ้านใหม่เนื่องจากให้พี่ทำการบ้านให้ จึงได้คุยกับพี่วิวเรื่องให้คนอื่นทำการบ้าน Body scan ดำเนินกิจกรรมโดยครูฟ้า วิชา PBL นักเรียนกลุ่มลอดช่องได้ไปทำลอดช่องร่วมกับผู้ปกครองโดยผู้ปกครองเป็นคนพาทำ เริ่มจากขั้นตอนการแช่น้ำปูนใส ผสมแป้ง กวนแป้ง และนำมาเทใส่ภาชนะเพื่อทำเส้นลอดช่อง  หลังจากทำเสร็จคุณแม่พี่ภูมิได้มาอธิบายขั้นตอนการทำลอดช่องให้กับนักเรียนในห้องได้ฟัง นักเรียนได้กินลอดช่องร่วมกันหลังเลิกเรียน
12 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษาโดยคุณครูกิ่ง กิจกรรมนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แล้วกล่าวคำขอโทษโดยใช้แก้วน้ำและเทียนเป็นอุปกรณ์ ส่วนมากนักเรียนได้กล่าวทำขอโทษพ่อแม่ ครู และเพื่อน
วิชาภาษาไทยครูแป้งได้เขียนคำตัวย่อลงในกระดาษ A4 แล้วเขียนลงในสมุด เช่นคำว่า ตชด. สปจ. พล... แล้วแต่ละกลุ่มนำมาแชร์กัน วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้ดูภาพยนต์ซับอังกฤษ หลังจากนั้นครูสังข์ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล  และสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้สรุปความเข้าใจเป็น  6 ช่องในสัปดาห์นี้ เรื่องเศษส่วน ทศนิยม บวกลบ เศษส่วน ช่วบ่าย Body scan โดยครูอ้อย มีนักเรียนบางคนที่ยังเล่นกันในเวลาทำกิจกรรม  วิชา PBL กลุ่มยำวุ้นเส้นได้ทำร่วมกับผู้ปกครองอาสา เริ่มตั้แต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ การคลุกเค้าเครื่องเข้าด้วยกัน ปรุงรส หลังจากทำเสร็จผู้ปกครองอาสาได้เข้ามาอธิบายขั้นตอนการทำให้นักเรียนได้ฟังในห้องร่วมกันรับประทานยำวุ้นเส้นและแบ่งปันให้กับห้องเรียนอื่นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น