เป้าหมายหลัก

week6
14 มิถุนายน  2558
เรียนรู้วิธีการเก็บเด็กในช่วงบ่ายร่วมกับครูฝึกสอนและครู NNK กิจกรรมคือ เรียนรู้เทคนิควิธีการเก็บเด็กจากครูต๋อย เช่น การร้องเพลง การเต้นประกอบท่า เทคนิคการเก็บเด็กโดยการเกมส์ การใช้ภาษามือ และร่วมกันแชร์เทคนิควิธีการเก็บเด็กของครูแต่ละคน หลังจากเสร็จกิจกกรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวที่ริมขอบสระ กินข้าวร่วมกันและเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในช่วงเย็นอย่างสนุกสนาน

15 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษา วันนี้เป็นกิจกกรมเรื่องเล่า เป็นเรื่องราวที่เศร้า หลังจากทำกิจกรรมเสร็จได้ BAR จากครูต๋อยและครูฟ้า สิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุง คือ น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไม่น่าสนใจ ตั้งเป้าหมายไว้ไกลจากตัวเด็กเกินไป คำถามไม่ชัดเจนจึงไม่นำไปสู่การใคร่ครวญ ขาด Empower ควรให้เด็กวิเคราะห์ที่มาของเรื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ สมุติให้เป็นตัวเด็กจะรู้สึกอย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือการพูดให้กำลังใจตัวละคร วิชาภาษาไทยนักเรียนได้อ่านหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ชั่วโมงดนตรี เด็กๆแต่ละคนได้แต่งเพลงเป็นของตัวเอง และนำเสนอเพลงที่ตัวเองแต่ง กิจกรรม Body scan  วันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนคนเดียว มีนักเรียนบางคนที่ยังเล่นในเวลาที่ครูทำกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม ได้คุยกับนักเรียน  เรื่องการไม่ให้ความร่วมมือของนักเรียน พร้อมกับครูต๋อยที่ได้เข้ามาช่วยคุยกับนักเรียนด้วยซึ่งนักเรียนได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก เมื่อคุยเสร็จได้เริ่มเรียน PBL นั่งวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนต่างช่วยกันแชร์ ให้กับเพื่อนได้ฟัง หลังจากคุยเสร็จ นักเรียนได้ใช้ I-Pad  ค้นหาข้อมูลการทำน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ต้นทุนในการทำต่ำ หลังจากค้นหาข้อมูลเสร็จได้สรุปลงใน flow chart  นักเรียนบดแป้งเพื่อนำไปทำเส้นขนมจีนในชั่วโมง PBL  หลังจากนั้นได้ทำพิธีนม นั่งใคร่ครวญ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวัน และทบทวนสิ่งที่ครูต๋อยได้มาคุยด้วยนักเรียนต่างช่วยกันแชร์ให้เพื่อนได้ฟัง

16 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษากล่องปริศนา โดยครูฟ้า ครูฟ้าได้ถามว่าข้าวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ประโยชน์ของข้าวมีอะไรบ้าง  PBL นักเรียนได้นำเสนอ flow chart ที่ตัวเองได้ทำ  เวลานักเรียนนำเสนอมีนักเรียนบางคนที่คุยกันเก็บนักเรียนโดยไม่ให้นักเรียนนำเสนองานจนกว่าทุกคนจะเงียบ หลังจากนั้นเข้ากลุ่มพูดคุยหา หัวข้อน้ำยาขนมจีนที่ ให้คุณค่าทางอาหารสูง แต่ต้นทุนต่ำ วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ดูภาพยนต์ซับภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นครูสังข์ได้ให้นักเรียนเขียนว่าได้ไรบ้างจาการดูภาพยนต์ซับภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ครูฟ้าได้แจกสื่ออุปกรณืการสอนรูปทรงสามเหลี่ยม ให้นักเรียนวัดความยาวของสามเหลี่ยมและหา จำนวนครึ่งหนึ่งของความยาวหลังจากนั้นครูฟ้าได้สุ่มถามรายบุคคล Body scan โดยครูฟ้า วิชา PBL นักเรียนได้ค้นหาข้อการทำน้ำยาขนมจีนที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงแต่ ต้นทุนต่ำ พร้อมทำลงในแผ่นชาร์ด และนำเสนอเป็นกลุ่ม หลังจากนำเสนอ นั่งวงกลม ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ จดการบ้าน จดสื่อสาร

17 มิถุนายน 2558
วันนี้ไม่มีกิจกรรมจิตศึกษาเนื่องจาก ช่วงเช้ากิจกรรมศานติ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการขับขี่จักยานยนตร์ ต้องใส่หมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย วิชาภาษาไทย นักเรียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับคุณครูในวันไหว้ครูที่จะถึงโดยให้นักเรียนออกรูปแบบการเขียนเองเพื่อไปติดในบอร์ดวันไหว้ครูวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้ดูนิทานอีสปภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้แปลเรื่องย่อ และจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันนี้ครูฟ้าไม่อยู่ห้องวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจกใบงานให้นักเรียนทำส่งท้ายชั่วโมง มีนักเรียนต่อลองการทำงานแต่ก็ไม่มีการอนุโลมให้ มีนักเรียนที่เล่นไม้บรรทัดหักจึงได้เรียกคุยหลังเลิกเรียน วันนี้ทานข้าวเที่ยงมอนิเตอร์ไม่เช็ดโต๊ะครูฟ้าจึงได้เรียกนักเรียนทุกคนมาหาข้อตกลงกันใหม่ Body scan  ครูฟ้าไม่อยู่มีนักเรียนบางคนเล่น จึงได้จดชื่อไว้และพูดคุยตกลงกันในช่วงหลังเลิกเรียน   หลังกิจกรรม ได้พานักเรียนซ้อมร้องเพลงเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพลงใหม่ วิชาค้นคว้าอิสระ นักเรียน ได้นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องค้นคว้าอิสระของแต่ละคน แต่นักเรียนส่งเสียงดังครูแป้งจึงได้เข้ามาช่วยเก็บนักเรียนให้ปรากฎว่านักเรียนอยู่ในความเงียบสงบมาก   หลังจากปล่อยเลิกเรียน นักเรียนที่ไม่ตั้งใจทำกิจกรรม ได้มาคุยสร้างข้อตกลงกับครูเรื่องการไม่ตั้งใจทำกิจกรรมจะใช้มาตราการใดกับนักเรียนที่ไม่ตั้งใจทำกิจกรรม

18 มิถุนายน 2558
ช่วงเช้าจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพิธีไหว้ครู หลังจากเข้าแถวเสร็จคณะผู้ปกครองและนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ดีและอบอวนไปด้วยความซึ้ง  หลังจากเสร็จพิธี วิชาภาษาไทยนักเรียนได้นำเสนอการ์ตูนตัวการันต์ที่ตัวเองได้แต่งขึ้น วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันมากที่สุด  วิชาคณิตศาสตร์ครูฟ้าให้นักเรียนต่อรูปจากสื่อ ลูกบาศ์ก ให้ได้เยอะที่สุดและ เส้นเส้นนับจำนวนหน่วยที่อยู่ในใบงาน หลังจากนั้นนักเรียนได้ช่วยกันเฉลย หน่วยลูกบาศ์กต่อได้เป็นกี่รูป Body scan นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรม ส่วนนักเรียนที่เคยเล่นในตอนทำกิจกกรม ได้ทำตัวดีขึ้น  วิชา PBL นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจาก i-pad เรื่องขนมจีนแต่ละภาคในประเทศไทยรับประทานกับผักและเครื่องเคียงชนิดใดบ้าง พร้อมทั้งทำลงใน กระดาษ A4 เป็น my mapping เวลา 16.00 ประชุมครูสายชั้นประถม แจ้งเรื่องการลงบ็อค ต้องลงทุกวันพยายามอย่าให้มีงานค้าง เรื่องจิตศึกษาครูท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะให้ถ่ายทำวิดิโอต้องเขียนแผนกิจกรรมจิตศึกษาที่ใหม่ โดยส่งแผนให้ครูต๋อย เช่นเดียวกับวิชา PBL แจ้งเรื่องพฤติกรรมเด็กครูคนใดที่เห็นพฤติกรรมเด็กที่ไม่เหมาะสมครูต้องรีบจัดการอย่าปล่อยให้ผ่านเพราะจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต้องรีบจัดการทันทีถึงแม้จะไม่ใช่ครูประจำชั้นก็ตามในระหว่างช่วงที่ประชุมมีศิษย์เก่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานำพวงมาลัยมาไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดีที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากที่นักเรียนถึงแม้จะจบไปแล้วยังนึกถึงคุณครูมาหาคุณครูเช่นเดิม

19 มิถุนายน 2558
กิจกรรมจิตศึกษาครูฟ้านำก้อนหินให้นักเรียนหยิบคนละกำมือแล้วถามว่า พี่ๆได้ก้อนคนคนละเท่าไร พี่ๆมีวิธีการนับก้อนหินอย่างไรนักเรียนต่างช่วยกันแชร์วิธีการนับก้อนหินของตัวเอง และให้ต่อก้อนหินให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัว พร้อมทั้งถามว่าคือตัวอะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร พร้อมทั้งบอกนึกถึงคำศัพท์อะไรที่เป็น ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ดูแลพี่วิวพี่เนยพาทำใบงานค้าง my mapping เกี่ยวกับตัวเอง และแต่งประโยคจากคำที่กำหนดไว้  ช่วงบ่าย Body scan นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมทุกคน วิชา PBL นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในวิชา PBL ตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมทั้งสรุปลงในกระดาษ A4 ตามที่นักเรียนออกแบบเอง ก่อนเลิกเรียนนักเรียนนั่งวงกลมจดการบ้าน ครูฟ้าให้การบ้านคือ ให้นักเรียนไปปรึกษาผู้ปกครองเรื่องน้ำที่ใช้แล้วจากการหมักเส้นขนมจีนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง พร้อมทั้งพูดแชร์กันในวันจันทร์

ชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น