เป้าหมายหลัก

week3
25 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา โดยครูบาส นักเรียนหยิบเลโก้คนละ 3 ชิ้น แต่ เลโก้มีจำนวนไม่ครบคน คนที่ได้ครบแล้วจึงแบ่งให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ หลังจากนั้นนักเรียนได้ต่อ เลโก้เป็นรูปต่างๆ ให้ได้เยอะที่สุดแล้ววาดลงบนกระดาษ ให้เวลา 5 นาที และสุ่มเลขทีถาม ได้ต่อได้กี่รูป ได้รูปอะไร วิชาภาษาไทยครูแป้งได้ตั้งคำถาม คำว่าข้าว นักเรียนนึกถึงอะไร แล้วให้นักเรียนเชื่อมคำ วิชาดนตรีครูฟ้าเปิดเพลงให้นักเรียนได้ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เขียนเนื้อเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเราลงในกระดาษ นำเสนอเป็นเพลงทุกคน วิชา PBL นักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆแต่ละสัปดาห์  หลังจากนั้นให้ช่วยกันอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ขาดให้กับเพื่อนๆ หลังจากนั้นนั่งทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดวันนี้

26 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา โดยครูหนันได้ว่างแจกันที่มีดอกไม้ไว้กลางห้อง และตั้งคำถามให้นักเรียนว่าพี่ๆเห็นอะไร ลำแจกันดอกไม้ทำอะไรได้บ้าง และเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร  วิชา PBL ครูฟ้าถามนักเรียนว่า อาหารประเภทเส้นนักเรียนรู้จักอะไรบ้าง แล้วอาหารที่นักเรียนพูดมาชนิดใดที่ไม่อยู่ในประเทศไทย หลังจากนั้นครูฟ้าให้นักเรียนหาข้อมูลอาหารชนิดต่างๆมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไร โดยใช้ I-PAD ช่วยกันแชร์สิ่งที่ทุกคนได้ค้นหาให้เพื่อนๆได้ฟัง กิจกรรม Body scan นำกิจกรรมโดยครูอ้อยครั้งแรก ประเมินตนเองได้ 60% เนื่องจากมีนักเรียนผู้ชายบางส่วนที่หยอกล้อกันในช่วงทำกิจกรรม ครูฟ้าได้ให้คำแนะนำว่าควรปรับปรุงเรื่องการพูด ควรพูดให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และพูดให้มีจังหวะ วิชา PBL ให้นักเรียนเขียนข้อมูลอาหารเส้นที่นักเรียนได้ค้นหาในตอนเช้าลงในกระดาษ A3 ตกแต่งให้สวยงาม เขียนวัตถุดิบและวิธีทำอาหารเส้นที่ตัวเองชอบลงในสมุด  ช่วงพิธีนมนักเรียนช่วยกันแชร์วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไร

27 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษาครูเหมี่ยวได้เล่าเรื่องราวการทำความดีของคุณตา หลังจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องที่ครูเหมี่ยวเล่าจนจบ นักเรียนได้นั่งฟังอย่างตั้งใจ ครูให้นักเรียนเขียนเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนรู้สึกประทับใจหรือวาดภาพการทำความดีลงในกระดาษ วิชาภาษาไทยครูแป้งให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะได้คำหาคำที่เกี่ยวข้องกัน  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทายคำโดยใช้การแสดงละครใบ้  ทำกิจกรรม Body scan ครั้งที่ 2 ให้ได้ว่านักเรียนมีความตั้งใจที่จำทำกิจกรรมดีขึ้นกว่า ครั้งแรก แต่คนทีไม่ตั้งใจทำกิจกรรมก็ยังเป็นคนเดิมที่ไม่ตั้งใจทำกิจกรรมในครั้งแรก ครูฟ้าแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนที่ไม่ตั้งใจทำกิจกรรม นั่งอ่านหนังสือในห้องเรียนหลังเลิกเรียน  ประชุมครูชั้นประถม เรื่องการเรียนการสอนและปัญหาที่พบในแต่ละชั้น

28 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา ครูอุ๋มให้ นักเรียนได้ฝึกทำโยคะ ฝึก 3 กระบวนท่า คือ ท่ายืน ท่านั่งและท่านอน เป็นการฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิและสร้างความผ่อนคลายให้กับสมองและร่างกาย วิชาภาษาไทยครูแป้งให้โจทย์คือเพลง เปิบข้าวแล้วให้นักเรียนเขียนบทละครและแสดงละคร หลังจากนั้นครูแป้งถามถึงเนื้อหาที่นักเรียนช่วยกันแต่งบทละคร วิชา PBL ครูฟ้าได้ให้นักเรียนเขียนสรุป เรื่อง อาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไร เมื่อเขียนเสร็จ นักรียนได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟัง วิชาพละศึกษา นักเรียนได้ลงทีมเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 2 เซ็ต หลังจากเล่นกีฬาเสร็จครูฟ้าได้แจกสื่อสาร และเช็คสมุดการบ้าน และทำงานที่ค้างส่ง


29 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา เป็นการทำกิจกรรมครั้งแรกโดยครูอ้อย กิจกรรมกล่องปริศนา บันทึกหลังกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีสติรู้ตัวขณะนั้น มีสมาธิสามารถจดจ่อได้ หลังจากที่ได้ AAR กับครูฟ้า สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงคือ พูดเสียงเบาเกินไป ไม่เร่งเวลา ต้องมีการถามซ้ำและขอบคุณ หาข้อดีข้อเสีย วิชาภาษาไทยนักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้แสดงละครจากเพลงเปิบข้าว ในแต่ละกลุ่มได้แสดงละครอย่างสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคน หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้แสดงละครเสร็จ  แต่ละกลุ่มได้ชื่นชมและให้คำแนะนำสะท้อนการแสดงของตนเอง และของเพื่อนๆนำแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป กิจกรรม Body Scan ดำเนินกิจกรรมโดยครูอ้อยเป็นครั้งที่ 3 ของการดำเนินกิจกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วิชาPBL ครูฟ้าให้นักเรียนเปลี่ยนน้ำแช่ข้าว เขียนสรุปสัปดาห์ที่ 3 หลังจากนั้นนั่งทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ และแจ้งสื่อสาร


 

1 ความคิดเห็น: