เป้าหมายหลัก

week8
29 มิถุนายน 2558
ช่วงเช้าก่อนกิจกรรมจิตศึกษา ครูป้อมให้พี่ม.1ให้นักเรียนยืนกันเป็นวงกลมกอดคือกัน โดยครูเป็นคนอยู่กลางครูเดินไปในทิศทางไหน นักเรียนต้องกอดคอกันเดินตามกัน ครูหยุดเดินนักเรียนก็ต้องหยุดเดินตามเป็นการฝึกสมาธิและความสามัคคี หลังจากนั้นครูป้อมได้เริ่มกิจกรรมจิตศึกษาโดยการทำกิจกรรมโยคะขั้นสูง วิชาภาอังกฤษครูอุ้มกล่าวคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษและสอบถามว่า ในวันหยุดที่ผ่านมาพี่ๆได้ดูหนังรื่องอะไรคาแร็คเตอร์ตัวละครมีลักษณะอย่างไร ครูอุ้มแจกกระดาษที่มีบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้อ่านและเปิดเทปฟังสำเนียงการพูดให้พี่ๆได้ฟัง แต่ในช่วงเรียนมีพี่ๆคุยกัน ครูจุลจึงได้พูดคุยและปรับความเข้าใจกับกัน หลังจากจบชั่วโมงเรียนครูป้อมได้นั่งวงกลมคุยกับพี่ๆ เรื่องไม่ตั้งใจเรียนในห้อง ห้านาที และให้พี่ๆม.1 พูดคุยจัดการกันเองในห้องเรียน จากการสังเกตุจะเห็นได้ว่า พี่ๆม.1สามารถดูแลตัวเองได้จัดการกับเหตุการณ์ต่างๆได้เอง และยังคอยเตือนเพื่อนได้ และพูดคุยสะท้อนตัวเองเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนใก้ลตัวรู้สึกเสียใจ ช่วงบ่ายหลังครูผึ้งมาให้ความรู้เรื่องพันธะโครงสร้างโมเลกุล หลังจากนั้นครูป้อมแจกกระดาษ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูผึ้งจดการบ้าน  และก่อนเลิกเรียนพี่ๆแบ่งหน้าที่กัน ช่วยกันทำความสะอาดบ้านช่วงเย็นแข่งขันวอลเล่ย์บอลรอบรองชนะเลิศกับครูช่วงชั้น3 และชิ่งแชมป์กับครูสายสนับสนุน ผลสรุปครูสายชั้นมัธยมเป็นแชมป์

30 มิถุนายน 2558
กิจกรรมกิจกรรมจิตศึกษา  ประกอบภาพจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นเตรียมกิจกรรม ครูเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ดอกไม้ กิ่งไม้ ใบหญ้า และกระดาษ ปากกา ขั้นนำ  Brian Gym นั่งสมาธิรับรู้ลมหายใจ ขั้นกิจกรรม : ครูส่ง สิ่งของที่เตรียมไว้ในตระกร้าส่งให้กับพี่ม.1 แล้วให้พี่ม.1นำไปประกอบให้เป็นภาพตามจินตนาการที่เชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเอง ตั้งชื่อภาพหลังจากนั้นถ่ายทอดเรื่องราวที่เราได้ประกอบภาพเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เขียนลงในกระดาษและถ่ายทอดให้เพื่อนๆและครูฟัง ขั้นสรุป  Empower ชื่นชม ขอบคุณ พี่ม.1 มีความตั้งใจทำกิจกรรม ใคร่ครวญกับตัวเอง วันนี้พี่ม.1 โดยมีโอกาศฟังพี่ต้นและพี่อเล็กซ์เป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังรายการทีวีมาให้ความรู้เรื่องการทำงานแชร์ประสบการณ์ และสอนเทคนิคการทำงานในด้านไอซีทีให้พี่ๆชั้นม.1 2 และ 3
ก่อนเรียน Body Scan พี่ม.1 โดยได้ อ่านบทความเรื่องก้อนกรวดสีขาวและสีดำและเรื่องใบมีดโกนให้พี่ม.1 ได้ฟัง ช่วงบ่ายได้ช่วยให้คำปรึกษา พี่ม.1 แสดงหนังสั้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาหารือ เลือกบทละคร แบ่งหน้าที่กัน เขียนบทละคร คัดเลือกนักแสดง แบ่งหน้าที่เตรียมฉาก ตากล้อง คนตัดต่อเป็นต้น หมดชั่วโมง เรียนวิชาพละแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ เล่นฟุตซอลและแบดมินตัน ช่วงเย็นแข่งขันวอลเล่ย์บอลรอบรองชนะเลิศกับครูช่วงชั้น3 และชิ่งแชมป์กับครูสายสนับสนุน ผลสรุปครู

1  กรกฎาคม  2558
กิจกรรมจิตศึกษาโดยครูอุ้ม ให้นักเรียนหยิบใบไม้ที่มีสีแตกต่างกัน โดยเลือกสีที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุด ติดลงบนกระดาษ พร้อมทั้งถ่ายทอดสีที่เราได้เลือกว่าเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไรให้เพื่อนๆได้ฟัง วิชาคณิตศาสตร์ครูป้อมให้พี่ม1. วาดรูปสามมิติ โดยการประทับฝ่ามือลงบนกระดาษ แล้วขีดเส้นตามรูปร่าง เด็กมีความพยายามที่จะทำเป็นอย่างมาก โดยบางคนต้องเปลี่ยนกระดาษหลายหน้าเลยทีเดียวค่อยทำได้ และครูป้อมได้ให้การบ้านวาดรูปสามมิติให้สมบูรณ์ที่สุดจำนวนสองรูป วิชาภาษาไทยพี่ม.1ได้หาความหมายของคำที่มีความใก้ลเคียงกัน หรือคล้ายกัน โดยแบ่งกลุ่มค้นหาในหนังสือที่ห้องสมุด และอีกหนึ่งกลุ่มค้นหาในอินเตอร์เน็ต โดยครูให้เวลา 20 นาที ในการหา หลังจากนั้นครูณีได้เรียกนั่งวงกลม และถามเพื่อแชร์กันกับเพื่อนๆ แต่ไม่สามารถหาคำตอบได้ ครูณีจึงให้ไปค้นหาข้อมูลใหม่ นักเรียนต่างตั้งใจค้นหาข้อมูลเนื่องจากด้วยเวลาที่มีจำกัด จึงได้สรุปข้อมูลแชร์กันและครูได้ให้งานคือแต่งเพลง จากงานที่ตัวเองได้หามาเป็นกลุ่ม
ช่วงบ่ายกิจกรรม Body Scan พี่ม.2 โดยได้ อ่านบทความเรื่องก้อนกรวดสีขาวและสีดำและเรื่องใบมีดโกนให้พี่ม.2 ฟัง  ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนประชุมครูชั้นมัธยม เรื่อง แจ้งรายละเอียดโครงการนอนบ้านมัธยมของนักเรียนชั้นม.1 และเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาของมัธยมวิชาPBL Natural kitchen (ครัวธรรมชาติ) ในสัปดาห์นี้เรียนเรื่องโครงสร้างร่ายกายของมนุษย์และร่างกายของปลา  ครูน้ำผึ้งมาให้ความรู้เรื่องพันธโมเลกุล เรียนรู้เรื่องตารางธาตุ และวิเคาระห์เรื่องการให้พลังงานของอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันเป็นรายสัปดาห์ โดยวัดจากดัชนีมวลร่างกายของตัวเอง กิจกรรมคู่ขนานปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด   แยกกอข้าวที่มีต้นติดกันเป็นจำนวนมากนำมาไปปลูกแทนต้นที่ตาย ในท่อปูน ใส่ปุ๋ยและระบายน้ำออกจากแปลงนา เนื่องช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวแตกกอ เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตเต็มที่กิจกรรม  ICT ในสัปดาห์นี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ทำหนังสั้น โดยนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันเลือกวิดิโอเพลงที่ กลุ่ม จะ Cover เขียนบท กำกับและแสดงเองภายในกลุ่ม โดยทุกกลุ่มส่งชิ้นงานในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม และในส่วนคาบชุมนุมจะมีผู้ปกครองมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ICT
วิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นจำนวนและในสัปดาห์นี้จึงได้เชื่อมโยงเรียนเรื่อง เลขยกกำลัง และค่าสัมบูรณ์
2  กรกฎาคม  2558
วันนี้ทำกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ม.1 กิจกรรมต่อก้อนหินให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษที่มีความหมาย ขั้นเตรียมกิจกรรม ครูเตรียมก้อนหินขั้นนำ  Brian Gym นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ ขั้นกิจกรรม : ครูส่งก้อนหินให้นักเรียนหยิบคนละ 1 กำมือ วางไว้ที่หน้าของตัวเอง หลังจากนั้นให้พี่ม1. ต่อก้อนหินเป็นอักษรภาษาอังกฤษที่มีความหมายต่อตัวเอง และถ่ายทอดให้เพื่อนและครูได้ฟัง นักเรียนได้ใคร่ครวญกับตัวเอง มีความตั้งใจทำกิจกรรมดีค่ะ ครูป้อมให้แก้ไขการเขียนบันทึกการประชุม โดยให้จดทุกรายละเอียดที่ได้ประชุม หลังจากนั้นครูป้อม ให้โจทย์ว่าให้ครูอ้อยและครูอาท หากิจกรรมที่มีเกร็ดความรู้ไปสอนให้กับ พี่ม.1 หลังจากที่ได้ปรึกษากัน และได้ข้อสรุปว่า พานักเรียนทำกิจกรรมการตอนกิ่ง โดยครูป้อมให้เวลา 30 นาที ในการทำกิจกรรม จึงได้เริ่มเขียนแผนกิจกรรมและหาอุปกรณ์การทำและแบ่งหน้าที่กัน

3 กรกฎาคม  2558
วันนี้ทำกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ม.3  กิจกรรม  ประกอบภาพจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นเตรียมกิจกรรม ครูเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ดอกไม้ กิ่งไม้ ใบหญ้า และกระดาษ ปากกา ขั้นนำ  Brian Gym นั่งสมาธิรับรู้ลมหายใจ ขั้นกิจกรรม : ครูส่ง สิ่งของที่เตรียมไว้ในตระกร้าส่งให้กับพี่ม.3 แล้วให้พี่ม.3นำไปประกอบให้เป็นภาพตามจินตนาการที่เชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเอง ตั้งชื่อภาพหลังจากนั้นถ่ายทอดเรื่องราวที่เราได้ประกอบภาพเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เขียนลงในกระดาษและถ่ายทอดให้เพื่อนๆและครูฟัง ขั้นสรุป  Empower ชื่นชม ขอบคุณ พี่ม.3 มีความตั้งใจทำกิจกรรม ใคร่ครวญกับตัวเอง วันนี้ได้มีโอกาสพาพี่ๆม.1 ทำกิจกรรมตอนนกิ่งต้นไม้ เตรียมวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกับครูอาท ขั้นเตรียมกิจกรรม ครูได้ปรึกษากัน จะทำกิจกรรมอะไรเพื่อให้เด็กได้มีความรู้และสามารถนำติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จึงได้ข้อสรุป การเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการตอนกิ่งต้นไม้ ขั้นชง : ครูสร้างแรงโดยการพานักเรียนไปดูต้นตัวอย่าง(ขนุน) ครูตั้งคำถามพี่เห็นอะไรจากต้นขนุน พี่ๆม.1ช่วยกันตอบว่า เห็นใบ กิ่ง ลำต้น ลาก ครูจึงตั้งคำถามต่อว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อะไรบ้าง
ขั้นเชื่อม : ครูตั้งคำถาม การขยายพันธุ์ของต้นไม้สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างนักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่าการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง ติดตา และสอบถามความารู้เดิมเกี่ยวกับการตอนกิ่งว่าใครเคยทำบ้าง ให้ความรู้เรื่องการตอนกิ่งและครูสาธิตวิธีการตอนกิ่งให้นักเรียนดู 
ขั้นกิจกรรม : ให้นักเรียนจับคู่  ลงมือปฎิบัติจริงโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกต้นไม้และเลือกกิ่งไม้ที่มีความสมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปขนาดที่พอเหมาะ ทำการควั่นกิ่งไม้ให่แผลบนและแผลล่างห่างกันประมาณ2 ซม. ลอกเปลือกไม้ออก และควันที่เนื้อเปลือกแต่ไม่ให้ลึกจนเกินไปเพราะไปทำลายท่อลำเลี้ยงน้ำ นำดินที่เตรียมไว้โอบรอบรอยแผลใช้ขุ้ยมะพร้าวพันรอบต้นใช้ถุงร้อนห่อและใช้เชือกฟางรัดให้แน่นรดน้ำเสร็จขั้นตอน
ขั้นสรุป : ครูตั้งคำถาม พี่ๆได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ พร้อมทั้งสรุปเป็นชิ้นงานลงในกระดาษ A4 เป็นการบ้าน บันทึกหลังการทำกิจกรรม
ในช่วงเริ่มกิจกรรมครูสร้างแรง พี่ๆม.1 ให้ความสนใจดีแต่จะมีบางคนที่ไม่ตั้งใจดูครูสาธิตวิธีการทำ เนื่องจากว่า ได้มีพื้นฐานในการตอนกิ่งมาแล้ว พอถึงช่วงเวลาลงมือปฎิบัติจริงพี่ๆทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี มีความตั้งใจมากเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกต้นไม้และกิ่งไม้ สอบถามจากครูในเรื่องที่ไม่เข้าใจ บางคนที่ทำเสร็จก่อนเวลา จึงได้เลือกทำเพิ่มเป็น 2 กิ่ง ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความพอดี ปัญหาที่พบคือ เนื่องจากไม่มีการปรึกษากับครูป้อมในเรื่องรูปแบบการวางแผนกิจกรรม จึงทำให้ความพร้อมในเตรียมตัว
ไม่เต็มที่เท่าที่ควร และบวกด้วยเวลาที่กระชั้นชิด จึงทำให้กิจกรรมในขั้นตอนการสร้างแรง กระตุ้นการเรียนรู้ของพี่ๆนักเรียนได้ไม่อย่างเต็มที่ กิจกรรม Body scan ครูป้อมอ่านหนังสือประชาธิปไตยบนเส้นขนานให้พี่ม.1 ฟัง ช่วงวิชาดนตรี สังเกตุพี่ม.1 เล่นดนตรีและร่วมซ้อมร้องเพลงด้วย หลังจากนั้นพิธีชา นักเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเริ่มตั้งแต่เตรียมแก้ว น้ำ ขนม เบาะรองนั่ง จัดสถานที่ และดำเนินกิจกรรมเองทั้งหมด ครูป้อมได้ถามพี่ม.1 ว่า เหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกประทับใจในสัปดาห์นี้ และได้มีโอกาสในการเล่าเรื่องในพิธีชาให้พี่ม.1 ช่วงเย็นมีกิจกรรมนอนบ้านมัธยมของนักเรียนหญิง ได้พานักเรียนเก็บผักสวนครัวบริเวณรอบๆโรงเรียน นำมาทำอาหารเองและร่วมกันรับประทานอาหาร ทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูสายชั้นมัธยมในตอนเย็นและเข้านอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น