เป้าหมายหลัก

week1013 กรกฎาคม 2558
ช่วงเช้าสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3 โดยครูอาทเป็นคนทำกิจกรรม  ขั้นกิจกรรม ครูอาทให้พี่ดู ภาพการแสดงสีหน้าของตัวการ์ตูน แล้วถามความเห็นจากๆพี่หลังจากนั้นให้พี่ๆ วาดรูปสีหน้าแสดงอารมณ์ของตัวเอง และให้ถ่ายทอดข้อดีและข้อเสียจากสีหน้าที่พี่ๆได้วาดลงในกระดาษ หลังจากนั้นได้ฟังครูจาก…. มาแชร์ประสบการณืการทำงาน และวิถีความเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยง ให้ฟัง และพี่ๆทุกคนได้ถ่ายทอดกำหลังใจให้กับครูที่มาแชร์เรื่องราวต่างๆให้พี่ๆได้ฟัง  ทำกิจกรรม Bodyscan พี่ๆม.3 ช่วยเหลืองานในชั้นเรียนม.1 ตรวจใบงานและติดผลงานพี่ๆลงในกระดาน หลังจากนั้นงิชาพละศึกษา วันนี้ๆพี่ได้ลงทีมเตะฟุตบอลและได้ร่วมเตะบอลกับพี่

14 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษาพี่ม.1 วันนี้มีกล่องปริศนามาให้พี่ๆได้ทายปัญหา โดยพี่ๆแต่ละคนสามารถตั้งคำถามได้คนละ 1คำถาม ครูตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ หลังจากนั้น ให้พี่ๆถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสิ่งของที่อยู่ในกล่องเชื่อมโยงกับตัวพี่ๆอย่างไร หลังจากนั้นได้เช็คคำถูกผิด และเรียบเรียงคำที่เป็นแผนวิชา  ให้กับครูป้อม วิชาคณิตศาสตร์ได้ช่วยเหลืองานครูป้อมในชั้นเรียน ช่วงเที่ยงได้พาพี่มัธยมกล่าวคำขอบคุณข้าวเป็นครั้งแรก ทำกิจกรรม Bodyscan กับพี่ม.3 โดยการอ่านหนังสือ ท้อเป็นถ่านผ่านเป็นเพชร ให้พี่ได้ฟัง  ช่วงบ่ายช่วยเหลืองานในชั้นเรียน

15 กรกฎาคม 2558
 มีเวรเช้าที่หน้าประตูโรงเรียนและลานจอดรถ หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ได้ทำกิจกรรมการถอน
กล้า 2 แปลง ร่วมกับพี่ๆมัธยมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย กิจกรรมการถอนกล้าได้เรียนรู้ได้ในหลายทักษะวิชา เช่นทางวิทยาสาสตร์ เรื่องระบบนิเวศของแปลงนา ทักษะชีวิตการทำงานร่วมกับผู้อื่นๆของพี่ๆ และฝึกความอดทน ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ทั้งวัน ที่สำคัญคือให้พี่ๆตระหนักถึงความยากลำบากของชาวนากว่าจะได้ข้าวในแต่ละเม็ด หลังจากถอนกล้าเสร็จ ได้ร่วมประชุมกับครูมัธยมแจ้งความคืบหน้ากิจกรรมแต่ละชั้นเรียน ร่วมกับคณะครูที่มาจากสแน่พ่อง

16 กรกฎาคม 2558
สังเกตุกิจกรรมจิตศึกษาพี่ม.1โดยครูป้อม หลังจากสังเกตุกิจกรรมเสร็จ ได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมจิตศึกษาเป้าหมาย  เห็นความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ  รอบตัวมีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีความนอบน้อม เคารพต่อตนเองและผู้อื่นขั้นเตรียมกิจกรรม : พี่ๆ เตรียมสมุดและปากกา นั่งวงกลม  ให้พี่ๆทุกคนหลับตา นั่งสมาธิ กลับมารับรู้ลมหายใจของตนเอง หลังจากนั้นลืมตา เริ่ม  Brian Gym โดยการนับนิ้วโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสกันทุกนิ้ว 
ขั้นกิจกรรม : ครูให้นักเรียนวาดรูปบ้านตามจินตนาการของตัวเองไว้ที่กลางหน้ากระดาษ  ซ้ายมือของบ้านมีต้นไม้ 1 ต้น ขวามือของบ้านมีโรงจอดรถมีรถจอด 1 คัน ซ้ายมือเยื้องกับบ้านมีแปลงผักสวนครัว  ข้างหลังของบ้าน  มีภูเขา พร้อมทั้งดวงอาทิตย์  วาดนก 5-6 ตัวบนท้องฟ้า ด้านขวาสุดมุมล่างมีสวนมีบ่อน้ำและศาลาเล็กๆกลางน้ำ และมีตัวเองอยู่ในศาลา  หลังจากนั้นให้พี่ๆตกแต่งเพิ่มเติมสิ่งที่พี่ๆอยากวาดลงไปในกระดาษ พร้อมทั้งเขียนบรรยายความรู้สึกของตนเองหรือแต่งเป็นกลอน  โดยครูกำหนดเวลาให้ หลังจากนั้น ครูให้พี่ๆถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่ตัวเองได้เขียนให้ครูและเพื่อนๆ ได้ฟัง
ขั้นสรุป :  Empower ครูกล่าวคำชื่นชม  ขอบคุณ  ในช่วงเที่ยงของวันนี้ได้เป็นคนกล่าวนำให้พี่ๆได้ขอบคุณข้าว ครูสะท้อนว่า ใช้เวลาในการพูดสั้นเกินไป ควรเว้นระยะให้เด็กได้ใคร่ครวญนานกว่านี้ ช่วงบ่ายกิจกรรม Body scan  พี่ม.3 ได้อ่านหนังสือชื่อ ท้อเป็นถ่านผ่านเป็นเพชรให้พี่ๆฟัง หลังจากเสร็จกิจกรรม ได้ร่วมสังเกตการกิจกรรมพี่ๆม.3 นำเสนอหนังสือให้น้องๆ ม.1.2 ฟัง หลังจากเสร็จกิจกรรม ได้ให้พี่ม.1 ดูแลทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านตัวเอง หลังจากนั้นนั่งวงกลม พูดคุยทำความเข้าใจกับพี่ๆ เรื่องการดำนา ต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบให้มมมาร่วมดำนากับพี่ๆ ด้วย หลังจากนั้นได้ร่วมเล่นกีฬากับพี่ๆม.1

17 กรกฎาคม 2558
วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมการดำนาในช่วงเช้ากับพี่ๆนักเรียนทุกคน ช่วงบ่ายหลังจาก Body scan เสร็จได้เข้าไปสังเกตการกิจกรรม Dising thinking กับพี่ๆมัธยม โดยขั้นแรกพิธีกร พาเล่นเกมส์เพื่อละลายพฤติกรรม โดยให้พี่ๆจับคู่บอกข้อดีและข้อเสียของสิ่งของหนึ่งอย่างที่พิธีกรเป็นคนกำหนด สิ่งที่พี่ๆนักเรียนได้เรียนรู้คือ ฝึกทักษะในด้านการพูด ความกล้าแสดงออก ฝึกการคิดที่เร็ว ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ฝึกทักษะการคิดออกแบบ ฝึกการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือ ระดมสมองในการทำงานเป็นทีม ฝึกเกมส์การเล่นผ่อนคลายสมอง     เป็นการกระตุ้นสมองให้ได้ทำงานมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากเสร็จกิจกรรม พี่ๆได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม Dising thinking ลงในสมุดเป็นการบ้าน

 18 กรกฎาคม 2558
ได้เข้าร่วมกิจกรรม Dising thinking ร่วมกับครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การตั้งโจทย์คำถาม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ การคิดเชื่อมโยง การระดมสมองและการลงสร้างต้นแบบการทดลอง  และกิจกรรมสัมพันธ์ เกมส์การเล่นต่างๆที่พิธีกรพาทำสามารถนำไปปรับใช้กับพี่นักเรียนในห้องได้  และการฝึกการตั้งโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่ใก้ลตัวให้พี่ๆได้ลองฝึกทำเองเป็นการฝึกคิดและได้กระตุ้นสมองด้วย หลังจากเสร็จกิจกรรมครูได้มีการ AAR กันหลังทำกิจกรรม โดยได้โจทย์ว่าจากกิจกรรมที่ได้ทำสามารถนำไปใช้ในงานของตนเองได้อย่างไร โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นสายชั้นเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น